มหกรรมบูรณาการดนตรี กีฬา ศิลปวัฒนธรรม ราชพฤกษ์เกมส์ ‘62

มหกรรมบูรณาการดนตรี กีฬา ศิลปวัฒนธรรม ราชพฤกษ์เกมส์ ‘62

        นายเกียรติคุณ อ้นสุวรรณ คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ สถานีตำรวจภูธร ท่าอาศยานสุวรรณภูมิ  เป็นประธานในพิธีเปิดมหกรรมบูรณาการดนตรี กีฬา ศิลปวัฒนธรรม ราชพฤกษ์เกมส์ ‘62 ระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน  2562 ณ สนามกีฬา โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการสร้างประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมทุกคน ซึ่งมีนางสาวพชรวรรณ ยัญญพงศ์ ประธานนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชูทิศ เป็นผู้กล่าวรายงาน

 

ถ่ายภาพโดย : งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

ดูภาพเพิ่มเติม : วันที่1 https://www.facebook.com/NMKaudiovisual/photos/?tab=album&album_id=2448764798739405

วันที่ 2 https://www.facebook.com/NMKaudiovisual/photos/?tab=album&album_id=2496840923931792