พิธีถวายราชสุดีและบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ปีการศึกษา 2562

พิธีถวายราชสุดีและบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ปีการศึกษา 2562

 

           นายสุรศักดิ์ การุญ ผู้อำนวยการ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร เป็นประธานในการจัดพิธีถวายราชสุดีและบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ปีการศึกษา 2562 พระผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562  เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์

 

ถ่ายภาพโดย : งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

ดูภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/NMKaudiovisual/photos/?tab=album&album_id=2448764798739405