การสอบธรรมศึกษาชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

การสอบธรรมศึกษาชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

 

ถ่ายภาพโดย : งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

ดูภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/NMKaudiovisual/photos/?tab=album&album_id=2448764798739405