งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ กิจกรรมการแข่งขันสภานักเรียน

งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙

ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ กิจกรรมการแข่งขันสภานักเรียน

 

 

ถ่ายภาพโดย : งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

ดูภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/NMKaudiovisual/photos/?tab=album&album_id=2448764798739405