กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำภาคเรียนที่ 2/2562

กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำภาคเรียนที่ 2/2562

 

 

ถ่ายภาพโดย : งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

ดูภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/NMKaudiovisual/photos/?tab=album&album_id=2448764798739405