ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 14

      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 14 โดยเด็กหญิงเวอร์จีเนีย พิชญา โอลิเวอร์  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/12 (MEP) ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษาสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี โดยรับมอบรางวัลจากนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 5-6 ตุลาคม พ.ศ.2562 ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีครูผู้ควบคุมและฝึกซ้อม ได้แก่ นางสาวอัญชุลี ทองสาลี และ Miss Liezel Pagado Tagarda

 

ถ่ายภาพโดย : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร