การประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานและนิเทศภายใน ปีการศึกษา 2562

    การประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานและนิเทศภายใน ปีการศึกษา 2562

วันศุกร์ ที่ 4 ตุลาคม 2562

 

 

ถ่ายภาพโดย : งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

ดูภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/NMKaudiovisual/photos/?tab=album&album_id=2448764798739405