ทัศนศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ทัศนศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

สถานที่ : องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

 

 

ถ่ายภาพโดย : งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

ภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/NMKaudiovisual/photos/?tab=album&album_id=2417890731826812