ทัศนศึกษากลุ่มสาระภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

ทัศนศึกษากลุ่มสาระภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

ณ เมืองโบราณสมุทรปราการ

 

ถ่ายภาพโดย : งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

ภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/NMKaudiovisual/photos/?tab=album&album_id=2417890731826812