พิธีเทศน์มหาชาติ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษกและพัฒนาการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร วันที่ ๙ – ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

พิธีเทศน์มหาชาติ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและพัฒนาการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

 

 

ถ่ายภาพโดย : งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

ภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/NMKaudiovisual/photos/?tab=album&album_id=2417890731826812