รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2562

ใบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน ห้องเรียนปกติ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

(ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน มารายงานตัวในวันที่ 3 เมษายน 2562 ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร)

รอบที่ 1 กลุ่มที่ 1-6 เวลา 08.30-10.00 น.

รอบที่ 2 กลุ่มที่ 7-12 เวลา 10.30-12.00 น.


ข้อควรปฏิบัติในการมอบตัว

  • ถ่ายรูป (ทรงผมต้องถูกระเบียบ)

  • รับฟังการชี้แจงเอกสารมอบตัว

  • สั่งจองชุดพิธีการ

  • ขายเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์

ดาวน์โหลดเอกสาร