รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2562

ใบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน ห้องเรียนปกติ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562

(ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน มารายงานตัวในวันที่ 6 เมษายน 2562 ณ หอประชุม โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร)

เวลา 08.30-12.00 น.


ข้อควรปฏิบัติในการมอบตัว

  • ถ่ายรูป (ทรงผมต้องถูกระเบียบ)

  • รับฟังการชี้แจงเอกสารมอบตัว

  • สั่งจองชุดพิธีการ

  • ขายเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์

ดาวน์โหลดเอกสาร