ระบบรายงานตัวนักเรียน ม.3 เดิมมีปัญหา

(เนื่องจากระบบการกรอกประวิติใบมอบตัวนักเรียน ม.3 ขึ้น ม.4 โรงเรียนเดิม เกิดการขัดข้องไม่สามารถเข้ากรอกเอกสารมอบตัวได้)

ทางโรงเรียนได้ดำเนินการแก้ไขและจะเปิดระบบให้กรอกประวัติเพื่อมอบตัว

ในวันจันทร์ ที่ 8 เมษายน เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

ส่วนนักเรียน ม.4 รอบสอบคัดเลือก สามารถกรอกเอกสารการมอบตัวได้ตามปกติได้ที่ https://nmk.sch.cloud/

นักเรียนสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ที่งานทะเบียนและวัดผล