ระบบการกรอกประวัติใบมอบตัวนักเรียน ม.3 ขึ้น ม.4 โรงเรียนเดิม สามารถดำเนินการได้ปกติ

ระบบการกรอกประวิติใบมอบตัวนักเรียน ม.3 ขึ้น ม.4 โรงเรียนเดิมสามารถเข้ากรอกเอกสารมอบตัวได้ตามปกติแล้ว

ทางโรงเรียนได้เปิดระบบให้กรอกประวัติเพื่อมอบตัวที่หน้าเว็บไซต์ของทางโรงเรียน

หรือ https://nmk.sch.cloud/student-commit/