พิธี “ราชพฤกษ์อำลา คุรุมุทิตาเกษียณกาล” ประจำปี 2562

         นายสุรศักดิ์ การุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร มอบหมายให้นางสุมณฑา จันทรสุขโข รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี “ราชพฤกษ์อำลา คุรุมุทิตาเกษียณกาล” ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

 

 

ถ่ายภาพโดย : งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

ภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/NMKaudiovisual/photos/?tab=album&album_id=2417890731826812