พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

       

      นายสุรศักดิ์ การุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ เมื่อวันที่ 9 กรกฏาคม 2562 ณ ลานโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร