ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มโรงเรียน EP/MEP ระดับประเทศ #Academic Skills Competition The 1st National EP/MEP Open House 2019 “Join Hands with Right Goals, Right mind, Right Actions”

ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มโรงเรียน EP/MEP ระดับประเทศ #Academic Skills Competition
The 1st National EP/MEP Open House 2019
“Join Hands with Right Goals, Right mind, Right Actions”

 

ด.ญ. เวอร์จิเนีย พิชญา โอลิเวอร์   ชนะเลิศ การแข่งขัน Speech Contest ผู้ฝึกซ้อม T. Liezel Pagado Tagarda และครูวิลาสินี ลิขิตชัยศักดิ์

ด.ช ปรเมศ บุญกระสินธุ์
ด.ช ปิยวัฒน์ เจนพิพัฒน์
ด.ช ภูศิลา เดชอดิศัย
เหรียญทองอันดับ 5
การแข่งขัน Math Project Work ผู้ฝึกซ้อม T. Charito Jundoc และครูชนิศา ธรรมอินทร์