กิจกรรมสัปดาห์อาเซียน 2019 ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน

      นายสุรศักดิ์ การุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร มอบหมายให้นางสุมณฑา จันทรสุขโข รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสัปดาห์อาเซียน 2019 ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร