การประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมผู้ปกครองและครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

  การประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมผู้ปกครองและครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

 

 

ภาพโดย งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

ดูภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/NMKaudiovisual/photos/?tab=album&album_id=2417890731826812