การจัดเรียงหนังสือบนชั้น หมายถึง การจัดเก็บหนังสือบนชั้นให้ถูกต้องตามหมวดหมู่ และตามหลักการจัดเรียงหนังสือบนชั้น เพื่อให้ผู้ใช้สามารถหาหนังสือที่ต้องการได้อย่างสะดวก และเพื่อให้เจ้าหน้าที่ห้องสมุดจัดหนังสือที่มีผู้นำออกมาใช้เข้าที่ได้อย่างรวดเร็ว

โดยทั่วไปห้องสมุดจะแยกหนังสือภาษาไทยกับภาษาอังกฤษ และแยกประเภทของหนังสือก่อนที่จะจัดขึ้นชั้น ได้แก่ หนังสือทั่วไป  หนังสืออ้างอิง หนังสือคู่มือ หนังสือแบบเรียน หนังสือนวนิยาย  นวนิยายแปล เรื่องสั้น และหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน
 
 
yes no
 
วิธีการจัดเรียงหนังสือบนชั้น  มีหลักเกณฑ์ ดังนี้
  1. เรียงตามลำดับเลขเรียกหนังสือ  จากเลขหมู่น้อยไปหาเลขหมู่มาก เรียงจากซ้ายไปขวาทีละช่วงชั้น และจากชั้นบนลงชั้นล่าง โดยดูจากเลขเรียกหนังสือที่สันหนังสือ ดังตัวอย่างและภาพ

ตัวอย่างการจัดเรียงหนังสือบนชั้น

       2. ถ้าเลขหมู่ซ้ำกัน เรียงตามลำดับอักษรตัวแรกของชื่อผู้แต่ง

 

       3. ถ้าทั้งเลขหมู่และอักษรตัวแรกของชื่อผู้แต่งซ้ำกัน  เรียงตามลำดับอักษรตัวแรกของชื่อเรื่อง
       4. หนังสือชื่อเรื่องเดียวกัน มีหลายฉบับ เรียงลำดับฉบับ หรือ Copy เช่น

       5. หนังสือชุด ให้เรียงลำดับตามเล่ม (Volume) เช่น

       6. หนังสือที่ใช้สัญลักษณ์แทนเลขหมู่หนังสือ ได้แก่  นวนิยาย  เรื่องสั้น  หนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน เป็นต้น ให้เรียงตามลำดับอักษรของชื่อผู้แต่งจากซ้ายไปขวา เช่น

7. หนังสือที่มีสัญลักษณ์พิเศษเพิ่มเติมไว้เหนือเลขหมู่หนังสือ ได้แก่ หนังสืออ้างอิง หนังสือคู่มือ และหนังสือแบบเรียน ให้เรียงตามเลขหมู่จากน้อยไปหามาก เช่น
 
 
practicesortonshelf
 
previous ก่อนหน้า???????????????next ถัดไป

 

 

 

main menu กลับสู่เมนูหลัก