ผู้เยี่ยมชมลำดับที่ Website counter
ผลงานครูสุดาวรรณ ทาโยธี

เล่ม 1=>การซื้อสินค้าและบริการ
เล่ม 2=> การขายสินค้าและบริการ
เล่ม 3=> การค้าปลีก
เล่ม 4=> การขายตรงและการค้าส่ง
เล่ม 5=>พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ธุรกิจสานฝัน