หน้าแรก  | คำแนะนำการใช้งาน  | แบบฝึกทักษะ  | มาตรฐานการเรียนรู้  | คำอธิบายรายวิชา | แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม | บรรณานุกรม | ผู้จัดทำ

การควบคุมมุมมองใน Viewport | แบบฝึกหัด

การควบคุมมุมมองใน Viewport ของโปรแกรม
        เมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วจะพบกับ Viewport มาตรฐานทั้ง 4 ดังรูปตัวอย่างข้างบน ซึ่ง
Viewport ทั้งหมดมีความหมายและส่วนประกอบดังนี้
        1. Top view แสดงภาพที่มองลงมาจากด้านบน
        2. Left view แสดงภาพที่มองลงมาจากทางซ้าย
        3. Front view แสดงภาพที่มองเข้ามาจากด้านหน้า
        4. Perspective view แสดงภาพในมุมมองสามมิติ
        5. Viewport name แสดงชื่อของ Viewport นั้น ๆ
        6. Active Viewport เป็น Viewport ที่เราเลือกทำงานอยู่ จะแสดงด้วยเส้นกรอบสีเหลือง
        ชุดเครื่องมือสำหรับควบคุม Viewport ที่เรียกว่า Viewport Controls จะรวมตัวกันอยู่ตรงมุมขวา
ล่างของหน้าต่างโปรแกรม สามารถคลิกเลือกเครื่องมือที่ต้องการแล้วนำมาแดรกเมาส์บน Viewport
เพื่อใช้งานดังวิธีต่อไปนี้
                                                        
                                        ชุดเครื่องมือสำหรับควบคุม Viewport

         1. คลิกขวาเลือก Viewport ที่ต้องการทำงาน*
         2. สังเกต Viewport ที่ถูกเลือกทำงานอยู่จะมีกรอบสีเหลืองปรากฏขึ้น

            

ชื่อเครื่องมือ
หน้าที่ / วิธีการใช้งาน
คลิป VDO
Zoom
- ใช้ซูมย่อ/ขยายจอภาพย่อย (Viewport)
- คลิกเครื่องมือ Zoom ในชุดเครื่องมือ Viewport แดรกเมาส์บน Viewport ที่เลือกเพื่อซูมภาพ โดยแดรกเมาส์ขึ้นด้านบนเพื่อซูมเข้า และแดรกเมาส์ลงด้านล่างเพื่อซูมออก
Zoom
Zoom All - ซูมภาพพร้อมกันหลาย Viewport
- คลิกเครื่องมือ Zoom All  ในชุดเครื่องมือ Viewport Controls    แดรกเมาส์บน Viewport เหมือนการซูมตามปกติ ทุก ๆ Viewport จะถูกซูมเข้าหรือซูมออกพร้อมกันทั้งหมด
Zoom All
Zoom Extents
- เป็นการสั่งให้แสดงวัตถุแบบเต็มจอภาพย่อยที่ทำงานอยู่
- คลิกขวาเลือก Viewport ที่ต้องการซูม คลิกเครื่องมือ Zoom Extents ในชุดเครื่องมือ Viewport Controls วัตถุจะแสดงขึ้นมาเต็มจอพอดีกับ Viewport ตามที่ต้องการ
Zoom Extents
Zoom Extents All - เป็นการสั่งให้แสดงวัตถุแบบเต็มจอภาพย่อยทุกจอภาพ
- คลิกเครื่องมือ Zoom Extents All ในชุดเครื่องมือ Viewport Controls วัตถุจะแสดงขึ้นมาเต็มจอทุก ๆ Viewport ตามที่ต้องการ
Zoom Extents All
Field-of-View - ใช้สำหรับการซูมภาพเฉพาะมุมมอง Perspective
- คลิกขวาเลือก Viewport Perspective คลิกเครื่องมือ Field-of-View ในชุดเครื่องมือ Viewport Controls แดรกเมาส์เพื่อซูมวัตถุใน Viewport Perspective
Field of View
Pan View
- เป็นการเลื่อนการมองบนจอภาพย่อย
- คลิกเครื่องมือ Pan ในชุดเครื่องมือ Viewport แดรกเมาส์บน Viewport ไปทางซ้าย-ขวา-บน-ล่าง ตามทิศทางที่ต้องการจะเลื่อนภาพใน Viewport
Pan View
Orbit
- ใช้ในการหมุนมุมมองภาพบนจอภาพย่อย
- คลิกเครื่องมือ Orbit ในชุดเครื่องมือ Viewport แดรกเมาส์บน Viewport ไปทางซ้าย-ขวา-บน-ล่าง ตามทิศทางที่ต้องการจะหมุน
Orbit
Maximize Viewport Toggle - ใช้ในการย่อ/ขยาย ภาพบนจอภาพย่อยให้แสดงเต็มจอ
- คลิกขวาเลือก Viewport ที่ต้องการขยาย คลิกเครื่องมือ Maximize Viewport Toggle ในชุดเครื่องมือ Viewport Controls Viewport ที่เลือกจะขยายขึ้นมาเต็มพื่นที่ หลังจากขยาย Viewport ขึ้นไปแล้ว ถ้าต้องการให้ Viewport ถูกย่อกลับมาเหมือนเดิมก็เพียงแค่คลิกปุ่ม Maximize Viewport Toggle ปุ่มเดิมอีกครั้ง Viewport ก็จะถูกย่อกลับมาเป็นขนาดปกติ
Maximize Viewport Toggle

                                      กลับขึ้นด้านบน                                     
 หน้าต่างและส่วนประกอบโปรแกรม กลับสู่หน้าแรก การสร้างวัตถุขั้นพื้นฐาน

ผู้เยี่ยมชมลำดับที่ Website counter
เมนูหลัก แบบทดสอบก่อนเรียน หน้าต่างและส่วนประกอบโปรแกรม การควบคุมมุมมองใน Viewport การสร้างวัตถุขั้นพื้นฐาน การควบคุมวัตถุขั้นพื้นฐาน การประมวลผลงาน ส่วนประกอบของ Poly คำสั่งทำงานกับ Poly แบบทดสอบหลังเรียน