หน้าแรก  | คำแนะนำการใช้งาน  | แบบฝึกทักษะ  | มาตรฐานการเรียนรู้   | คำอธิบายรายวิชา  | แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม  | บรรณานุกรม | ผู้จัดทำ

แบบฝึกทักษะ

           
                                                          

สร้างโมเดลเก้าอี้
คลิป VDO
ส่วนที่  1 สร้างที่นั่ง สร้างที่นั่ง
ส่วนที่ 2 สร้างขาเก้าอี้ สร้างขาเก้าอี้
ส่วนที่ 3 สร้างพนักพิงเก้าอี้ สร้างพนักพิงเก้าอี้


                                                                 

ผู้เยี่ยมชมลำดับที่ Website counter
เมนูหลัก แบบทดสอบก่อนเรียน หน้าต่างและส่วนประกอบโปรแกรม การควบคุมมุมมองใน Viewport การสร้างวัตถุขั้นพื้นฐาน การควบคุมวัตถุขั้นพื้นฐาน การประมวลผลงาน ส่วนประกอบของ Poly คำสั่งทำงานกับ Poly แบบทดสอบหลังเรียน