หน้าแรก | คำแนะนำการใช้งาน | แบบฝึกทักษะ | มาตรฐานการเรียนรู้  | คำอธิบายรายวิชา | แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม | บรรณานุกรม | ผู้จัดทำ

ส่วนประกอบของ Poly

 โครงสร้างวัตถุแบบ Poly
      เป็นโครงสร้างของพื้นผิววัตถุแบบพื้นฐาน ที่เกิดจากการประกอบกันของจุดเส้นขอบและพื้นผิวจนกลายเป็นรูปทรง 3 มิติ ในปัจจุบันนิยมใช้ในการขึ้นโมเดลรูปแบบนี้กันมาก โดยเฉพาะโมเดลรูปทรงที่มีเหลี่ยมและมุม และนิยมในการขึ้นโมเดลรูปคน
วัตถุแบบ Poly คืออะไร
      เป็นวัตถุในการสร้างโมเดล 3 มิติที่เกิดขึ้นจากการประกอบกันของจุด (Vertex) ,ขอบ (Edge) และพื้นผิว (Polygon) โดยเราสามารถใช้เครื่องมือปรับแต่งรูปร่างของวัตถุได้เหมือนกับการปั้นดินน้ำมัน  

                                              
                                                        โครงสร้างวัตถุแบบ Poly


                                                             การประมวลผลงาน  กลับสู่หน้าแรก คำสั่งทำงานกับ Poly

ผู้เยี่ยมชมลำดับที่ Website counter
เมนูหลัก แบบทดสอบก่อนเรียน หน้าต่างและส่วนประกอบโปรแกรม การควบคุมมุมมองใน Viewport การสร้างวัตถุขั้นพื้นฐาน การควบคุมวัตถุขั้นพื้นฐาน การประมวลผลงาน ส่วนประกอบของ Poly คำสั่งทำงานกับ Poly แบบทดสอบหลังเรียน