หน้าแรก |  คำแนะนำการใช้งาน  | แบบฝึกทักษะ  | มาตรฐานการเรียนรู้   | คำอธิบายรายวิชา  | แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม  | บรรณานุกรม  | ผู้จัดทำ

หน้าต่างและส่วนประกอบของโปรแกรม | แบบฝึกหัด

ส่วนประกอบและหน้าที่บนจอภาพมาตรฐาน
     เมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมาจะพบกับจอภาพซึ่งแบ่งออกเป็น 4 จอภาพ แต่เราสามารถทำงานได้ทีละ 1 จอภาพ ถ้าเราต้องการทำงานกับจอภาพย่อยจอใด ก็ให้คลิกเมาส์ที่จอภาพนั้น ก็พร้อมที่จะทำงานทันที โดยเรียกจอที่กำลังทำงานอยู่ว่า Active Viewport (สังเกตจากกรอบสีเหลืองที่ปรากฏล้อมรอบมุมมองนั้น) และในส่วนต่าง ๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. Menu bar เก็บรวบรวมคำสั่งที่ต้องใช้ในการทำงานไว้ในรูปแบบตัวอักษร มีการแยกหมวดหมู่ไว้ให้
เรียบร้อย ครอบคลุมถึงคำสั่งที่ต้องใช้ในการทำงานแทบทั้งหมด
2. Main toolbar ชุดเครื่องมือทั้งหมดที่ใช้ควบคุมวัตถุในโปรแกรม เช่น เครื่องมือ Move tool สำหรับ
เคลื่อนย้าย
3. Command panel เก็บคำสั่งในการทำงานจาก Menu bar ไว้ในแบบปุ่ม เพื่อให้ใช้งานอย่างสะดวก
นอกจากนั้นยังเป็นส่วนที่จะต้องเข้ามาแก้ไขรายละเอียด การกำหนดค่าต่าง ๆ ของการทำงาน
4. Viewport แสดงภาพมุมมองด้านต่าง ๆ ของวัตถุที่สร้างขี้น
5. Viewport controls ควบคุมการมองภาพบน Viewport เช่น การซูมภาพหรือการหมุนมองรอบๆ วัตถุ 6. Playback Controls ใช้ควบคุมการเล่นภาพเคลื่อนไหว
7. Time slider และ Track bar ส่วนนี้เป็นส่วนที่โปรแกรมใช้บอกตำแหน่งของการสร้างภาพเคลื่อนไหวว่าอยู่ในเฟรมที่เท่าไร สามารถเลื่อนไปในเฟรมที่ต้องการแก้ไขการเคลื่อนที่ของวัตถุได้ง่าย ๆ

กำหนดโหมดการแสดงผลของวัตถุใน Viewport
     การกำหนดโหมดในโปรแกรมจะมีอยู่มากมายหลายรูปแบบ แต่ละแบบก็มีความเหมาะสมต่อหน้าที่การใช้งานต่าง ๆ กันไป และในการทำงานที่มีรายละเอียดสูง ๆ ถ้าเราเลือกกำหนดโหมดให้เหมาะสมก็จะยังช่วยให้โปรแกรมแสดงผลบนจอภาพได้รวดเร็วยิ่งขึ้นอีกด้วย
     โดยโหมดที่สำคัญและใช้งานบ่อย ๆ จะมีอยู่ 3 โหมดคือ

Mode
แสดงผล
Smooth & highlights
เป็นการแสดงผลทั้งรูปทรงและรายละเอียดของพื้นผิวทำให้เครื่องทำงานช้าลง แต่ก็มีข้อดีตรงที่รายละเอียดจะชัดเจนกว่าโหมดอื่น ๆ มักจะใช้ดูผลลัพธ์ก่อนเรนเดอร์ ถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ควรเปิดโหมดนี้ไว้หลาย ๆ Viewport เพราะจะทำให้เครื่องทำงานช้า
Wireframe
เป็นโหมดที่แสดงผลได้รวดเร็วไม่ค่อยกินพลังในการประมวลผลของเครื่องมากนัก เพราะว่าจะแสดงแต่เส้นโครงเท่านั้น ส่วนใหญ่เรามักจะใช้ Wireframe กับ Viewport ที่ไม่ได้ทำงานอยู่เพื่อประหยัดพลังของเครื่อง
Edge Face
จะแสดงรายละเอียดรูปทรงและพื้นผิวโดยมีเส้นโครงปรากฏอยู่ด้วย มีประโยชน์ใน กรณีที่ต้องการตกแต่งรูปทรงของโมเดล เพราะจะเห็นได้ทันทีว่าเส้นโครงของ โมเดลตัวนี้มีรายละเอียดเป็นอย่างไร

     นอกจากคลิกเลือกจากคำสั่งแล้วเรายังสามารถเปลี่ยนโหมดการแสดงผลอย่างรวดเร็วได้จากการกดปุ่มบนคีย์บอร์ดดังนี้
          <F3> สลับโหมดการทำงานระหว่าง Wireframe และ Smooth + Highlights
          <F4> สลับโหมดการทำงานระหว่างการแสดง Edge Face และไม่แสดง Edge Face

กลับขึ้นด้านบน
แบบทดสอบก่อนเรียนกลับสู่หน้าแรกการควบคุมมุมมองใน Viewport


ผู้เยี่ยมชมลำดับที่ Website counter
เมนูหลัก แบบทดสอบก่อนเรียน หน้าต่างและส่วนประกอบโปรแกรม การควบคุมมุมมองใน Viewport การสร้างวัตถุขั้นพื้นฐาน การควบคุมวัตถุขั้นพื้นฐาน การประมวลผลงาน ส่วนประกอบของ Poly คำสั่งทำงานกับ Poly แบบทดสอบหลังเรียน