หน้าแรก | คำแนะนำการใช้งาน | แบบฝึกทักษะ | มาตรฐานการเรียนรู้  | คำอธิบายรายวิชา | แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม | บรรณานุกรม | ผู้จัดทำ
เมนูหลัก แบบทดสอบก่อนเรียน หน้าต่างและส่วนประกอบโปรแกรม การควบคุมมุมมองใน Viewport การสร้างวัตถุขั้นพื้นฐาน การควบคุมวัตถุขั้นพื้นฐาน การประมวลผลงาน ส่วนประกอบของ Poly คำสั่งทำงานกับ Poly แบบทดสอบหลังเรียน
คำสั่งทำงานกับ Poly | แบบฝึกหัด

รู้จักคุณสมบัติต่าง ๆ ในการปรับแต่งวัตถุ
     ในการสร้างโมเดลแบบ Polygon นี้ ต้องใช้คุณสมบัติการปรับแต่งวัตถุมากมายดังนั้น เราจำเป็นต้องเรียนรู้หลักการเหล่านี้ให้เข้าใจเสียก่อนที่จะสร้างโมเดล
แปลงวัตถุพื้นฐานให้กลายเป็นวัตถุแบบ Poly
      การนำวัตถุพื้นฐานมาขึ้นรูป 3 มิติแบบ Polygon จำเป็นต้องผ่านขั้นตอนสำคัญก่อน นั่นคือ การแปลงโครงสร้างวัตถุให้เป็นแบบ Poly เพื่อปรับแต่งวัตถุให้เป็นไปตามรูปทรงที่ต้องการ
คำสั่ง
      
1. คลิกเมาส์ขวาที่วัตถุ
       2. เลือกคำสั่ง Convert To: > Convert to Editable Poly

                               

หลักการ Extrude
         
เป็นหลักการดึงจุด (Vertex) ขอบ (Edge) และพื้นผิว (Polygon) ให้ยื่นออกมาในลักษณะตั้งฉากกับพื้นผิวเดิม

               
                                               หลักการ Extrude

หลักการ Bevel
เป็นหลักการดึงจุด (Vertex) ขอบ (Edge) และพื้นผิว (Polygon) ให้ยื่นออกมาในลักษณะตั้งฉากกับพื้นผิวเดิมแต่จะแตกต่างกับ Extrude ตรงที่สามารถย่อส่วนที่เราดึงออกมาให้เล็กลงหรือใหญ่ขึ้นได้

                       
                                           หลักการ Bevel


หลักการ Inset
เป็นการย่อพื้นผิวที่เลือกไว้ให้มีขนาดเล็กลงมา โดยยังอยู่ในระนาบเดิม และรักษารูปทรงเดิมไว้ แต่มีการเพิ่มพื้นที่ผิวมากขึ้น เพื่อทำให้สามารถปรับแต่งพื้นผิวได้ละเอียดมากขึ้น

                     
                                           หลักการ Inset


หลักการ Chamfer       
      เป็นหลักการเพิ่มจำนวนจุด (Vertex) หรือขอบ (Edge) ขึ้นอยู่กับการกำหนดว่าต้องการเพิ่มส่วนใด ถ้ากำหนดการแก้ไขที่จุด การ Chamfer ก็จะทำการเพิ่มจุดแต่ถ้ากำหนดการแก้ไขที่ขอบ  การ Chamfer ก็จะเพิ่มขอบให้กับเรา

         การแก้ไขขอบ                                     การแก้ไขจุด
                                                                                                           หลักการ Chamfer

 

                                                                     กลับสู่ด้านบน
                                                         ส่วนประกอบของ Poly กลับสู่หน้าแรก แบบทดสอบหลังเรียน

   

ผู้เยี่ยมชมลำดับที่ Website counter