หน้าแรก | คำแนะนำการใช้งาน | แบบฝึกทักษะ | มาตรฐานการเรียนรู้  | คำอธิบายรายวิชา | แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม | บรรณานุกรม | ผู้จัดทำ

การสร้างวัตถุขั้นพื้นฐาน | แบบฝึกหัด

วัตถุขั้นพื้นฐานก็คือ วัตถุสำเร็จรูปที่โปรแกรมเตรียมมาไว้ให้ใช้ในการทำงาน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นวัตถุทรงเรขาคณิตที่จะต้องใช้งานกันบ่อย ๆ เช่น สี่เหลี่ยม ทรงกลม ทรงกระบอก หรือเส้น 2 มิติ อย่างเส้นสี่เหลี่ยมหรือเส้นวงกลม เป็นต้น
วัตถุขั้นพื้นฐานที่จะต้องรู้จักในตอนเริ่มต้นทำงานใหม่ ๆ จะมีอยู่ 3 กลุ่มคือ
     Standard Primitives เป็นวัตถุเรขาคณิตรูปทรงง่าย ๆ เช่น สี่เหลี่ยม วงกลม หรือทรงกระบอก จะมีวัตถุรูปทรงแปลก ๆ อย่างกาน้ำติดมาให้ด้วย วัตถุต่าง ๆ ในกลุ่มนี้จะมีการใช้งานบ่อยที่สุดในการขึ้นโมเดล

 
     Extended Primitives เป็นวัตถุที่มีรูปทรงซับซ้อนขึ้นไปอีก เช่นจากสี่เหลี่ยมธรรมดาก็จะกลายเป็นสี่เหลี่ยมที่มีมุมโค้งมน หรือจากวงแหวนโดนัทก็กลายเป็นวงแหวนที่มีการขมวดปมกันเพิ่มขึ้นไปอีก และยังมีวัตถุรูปทรงเฉพาะสำหรับนำไปใช้งานเพิ่มเข้ามาอีก เช่น การสร้างผนังห้อง


Splines เป็นกลุ่มคำสั่งสำหรับเขียนเส้น 2 มิติ รูปทรงต่าง ๆ ตั้งแต่เส้นตรง เส้นโค้ง เส้นฟรีฟอร์ม หรือเส้นรูปทรงพื้นฐานอย่างสี่เหลี่ยม วงกลม รวมถึงคำสั่ง Text ที่ใช้สร้างตัวอักษร 2 มิติ ซึ่งคำสั่งการสร้างวัตถุในกลุ่มนี้มักจะถูกสร้างขึ้นมาเป็นเส้นต้นแบบสำหรับนำไปโมดิฟายเป็นโมเดล 3 มิติต่อไป


หลักการสร้างวัตถุแบบ Geometry
    แม้ว่าวัตถุแบบ Geometry จะมีหลากหลายรูปแบบ แต่การสร้างวัตถุแบบ Geometry นั้นจะมีลักษณะที่คล้ายกัน ซึ่งถ้าเราเรียนรู้วิธีสร้างของรูปทรงหนึ่ง ก็จะเข้าใจหรือประยุกต์วิธีการสร้างในรูปทรงอื่น ๆ ต่อไปได้
     ในโปรแกรมมีวิธีการสร้างวัตถุแบบ Geometry 2 วิธีหลักดังนี้
วิธีที่ 1 สร้างวัตถุโดยการลากเมาส์ สร้างวัตถุโดยการลากเมาส์
      เป็นวิธีที่นิยมที่สุด เพราะเราจะสามารถกำหนดรูปร่างและขนาดวัตถุได้ด้วยการลากเมาส์ แล้วจึงปรับรายละเอียดที่เราต้องการภายหลัง
วิธีที่ 2 สร้างวัตถุโดยการกำหนดจาก Keyboard Entry สร้างวัตถุโดยการกำหนดจาก Keyboard Entry
     
เป็นวิธีที่เหมาะกับการระบุค่าที่แน่นอนตั้งแต่เริ่มต้น เช่น ชิ้นงานที่ถูกกำหนดว่าต้องมีขนาดเท่านั้นพอดี หรือไม่ต้องการเสียเวลาปรับเปลี่ยนในภายหลัง โดยพิมพ์ค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ลงไปใน
โรลเอาท์ที่หัวข้อ Keyboard Entry

                                                                         กลับสู่ด้านบน
                                                             การควบคุมมุมมองใน Viewport  กลับสู่หน้าแรก การควบคุมวัตถุขั้นพื้นฐาน

ผู้เยี่ยมชมลำดับที่ Website counter
เมนูหลัก แบบทดสอบก่อนเรียน หน้าต่างและส่วนประกอบโปรแกรม การควบคุมมุมมองใน Viewport การสร้างวัตถุขั้นพื้นฐาน การควบคุมวัตถุขั้นพื้นฐาน การประมวลผลงาน ส่วนประกอบของ Poly คำสั่งทำงานกับ Poly แบบทดสอบหลังเรียน