หน้าหลัก
คำแนะนำการใช้งาน
จุดประสงค์การเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
เนื้อหา
แบบทดสอบหลังเรียน
บรรณานุกรม
แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม
ผู้จัดทำ

 ประวัติสุนทรภู่ 

        สุนทรภู่เกิดเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2329 ในสมัยรัชกาลที่ 1 เมื่อยังเด็ก บิดามารดาได้หย่าร้างกัน ตัวท่านอยู่กับมารดาซึ่งเป็นแม่นม ของพระองค์หญิงจงกล พระธิดาในกรมราชวังบวรสถานพิมุข และเข้าเรียนเบื้องต้น ในสำนักวัดชีปะขาว หรือวัดศรีสุดาราม

          ชีวิตในวัยหนุ่มของสุนทรภู่ได้เข้ารับราชการเป็นเสมียนในกรมพระคลังสวน ได้แต่งนิทานเรื่องแรกคือนิทานคำกลอนเรื่องโคบุตร ต่อมาได้ลอบรักใคร่กับหญิง ในพระราชวังหลังชื่อจันและถูกจองจำ หลังจากพ้นโทษสุนทรภู่ได้เดินทางไปเยี่ยม บิดาที่บ้านกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง และต้องการบวชด้วยแต่ไม่ได้บวชเพราะป่วยเสียก่อน พอหายป่วยก็เดินทางกลับกรุงเทพฯ ในการเดินทางไปเมืองแกลงครั้งนี้ ได้แต่งนิราศเมืองแกลง ซึ่งเป็นนิราศเรื่องแรกของท่าน หลังกลับมาจากเมืองแกลง สุนทรภู่ได้ถวายตัว เป็นมหาดเล็กของพระองค์เจ้าปฐมวงศ์ และได้แต่งงานกับหญิงที่ชื่อจัน มีบุตรด้วยกัน 1 คนชื่อพัด ต่อมาได้โกรธกับภรรยาได้ตามเสด็จพระองค์เจ้าปฐมวงศ์ ไปพระพุทธบาท และได้แต่งนิราศพระบาท กลับมาก็มิได้อยู่กับภรรยาและเลิกร้างกันไปมีบุตรด้วยกัน 1 คนชื่อพัด และมีภรรยาใหม่ชื่อนิ่ม และมีบุตร 1 คนชื่อตาบ สุนทรภู่ได้เดินทางไปเพชรบุรีและอยู่ที่เมืองเพชรบุรีเป็นเวลานานแล้ว จึงกลับกรุงเทพฯ ขณะที่ท่านมีอายุได้ 35 ปี ชะตาชีวิตก็เริ่มดีขึ้น เพราะรัชกาลที่ 2 ทรงโปรดการกวี และสุนทรภู่ ได้แต่งกลอนถวาย เป็นที่พึงพอพระราชหฤทัย ได้รับการแต่งตั้งเป็น “ขุนสุนทรโวหาร” แต่สุนทรภู่ยังดื่มสุราจัด ถูกจำคุกและได้แต่งนิทานคำกลอน เรื่องพระอภัยมณีขายเลี้ยงตัว ภายหลังพ้นโทษได้กลับเข้ารับราชการ และได้มีเรื่องให้กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ทรงขุ่นเคืองพระทัย

          เมื่อสิ้นรัชกาลที่ 2 พระบาทสมเด็จพระที่นั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวขึ้นครองราชย์ เป็นรัชกาลที่ 3 สุนทรภู่ได้ออกบวช และจารึกท่องเที่ยวไปยังหัวเมืองต่างๆซึ่งเชื่อกันว่า เพื่อหนีราชภัยเพราะเคยทำเรื่องขัดพระทัยรัชกาลที่ 3 ขณะดำรงพระยศ เป็นกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ ขณะนั้นสุนทรภู่มีอายุได้ 38 ปี และได้ท่องเที่ยวอยู่ 2-3 ปีจึงกลับมาอยู่ ณ วัดราชบูรณะ วัดพระเชตุพนฯ และวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์สุดท้ายมาพำนักที่วัดเทพธิดารามและลาสิกขาจากสมณเพศขณะ มีอายุได้ 56 ปี ในขณะที่บวชอยู่ 18 ปี ชีวิตของสุนทรภู่ค่อนข้างตกอับแต่เมื่อมาอยู่กรุงเทพฯ ความเป็นอยู่ดีขึ้นมีเวลาแต่งกลอน และมีเจ้านายให้ความอุปถัมภ์หลายพระองค์ พระองค์เจ้าลักขณานุคุณทรงอุปถัมภ์ จนเมื่อพระองค์สิ้นพระชนม์ กรมหมื่นอัปสรสุดาเทพได้ทรงอุปการะต่อมาเนื่องจากทรงพอพระทัยเรื่องพระอภัยมณีที่สุนทรภู่แต่ง และพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้ากรมขุนอินทรศรังสรรค์ ก็ทรงโปรดให้เข้ามาอยู่ในพระราชวังเดิมที่เป็นที่ประทับของพระองค์ในขณะนั้น

          ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 เมื่อพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงบวรราชาภิเษกแล้ว ได้ทรงแต่งตั้งให้สุนทรภู่เป็นเจ้ากรมอาลักษณ์ ฝ่ายพระราชวังบวรฯ มีบรรดาศักดิ์เป็น “พระสุนทรโวหาร” ขณะนั้นสุนทรภู่มีอายุ 65 ปีนับว่าเป็นชีวิตที่รุ่งเรืองอีกวาระหนึ่ง สุนทรภู่เข้ารับราชการได้ 5 ปีและได้ถึงแก่กรรมเมื่อพ.ศ.2398

ยังมีต่อนะคะ.....


                                                                                                
  
  
    

 

นางสุดทัย สิงคารวนิช
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร