หน้าหลัก
คำแนะนำการใช้งาน
จุดประสงค์การเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
เนื้อหา
แบบทดสอบหลังเรียน
บรรณานุกรม
แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม
ผู้จัดทำ
 
 
ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
 
 
คลิกเพื่อฟังเพลงเพราะๆ ได้เลยนะคะ
 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
 
 
 

นางสุดทัย สิงคารวนิช
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร