หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม    ภาพทั้งหมด 
ภาพกิจกรรม
 
ถวายเทียนพรรษา ณ วัดบุญศรีมุนีกรณ์