หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
On the 10th of August, 2017 - MEP/SEP NMK will be hosting STORY TELLING EP/MEP Academic Skills Competition 2017 Central and Eastern Regions (Zone A)
ตรวจสุขภาพประจำปีนักเรียนระดับชั้นม.1
ถวายเทียนพรรษา ณ วัดบุญศรีมุนีกรณ์
งานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาจัดอบรมการจัดสอบออนไลน์ด้วยโปรแกรม SOTS 5910 ให้กับตัวแทนครู 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามโครงการพัฒนาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยระบบออนไลน์ของ สพม.2
บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล
วันงดสูบบุหรี่โลก
นักเรียนร่วมร้อยใจประดิษฐ์ "ดอกดารารัตน์" (ดอกไม้จันทน์) ทำด้วยใจถวายพ่อหลวง
15-17 มกราคม 2560 MEP/SEP ENGLISH CAMP ณ รอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครนายก
8 มกราคม 2560 เดินการกุศล "ก้าวเพื่อพ่อสานต่อพระปณิธาน
7 ธันวาคม 2559 กิจกรรมแรลลี่จักรยานต้านภัยโลกร้อน

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 ต่อไป