หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
15-17 มกราคม 2560 MEP/SEP ENGLISH CAMP ณ รอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครนายก
8 มกราคม 2560 เดินการกุศล "ก้าวเพื่อพ่อสานต่อพระปณิธาน
7 ธันวาคม 2559 กิจกรรมแรลลี่จักรยานต้านภัยโลกร้อน
วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2559 เวลา 08.00 น. พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิอดุลยเดช ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ
22 พ.ย.2559 ร่วมแสดงความอาลัย รวมพลังแห่งความภักดี ถวายในหลวง ร.9 และกษัตริย์ทุกพระองค์ในพระบรมราชจักรีวงศ์
พิธีถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559
14-22 ตุลาคม 2559 นักเรียนโครงการ MINI ENGLISH PROGRAM ร่วมกิจกรรมค่ายภาษา และวัฒนธรรม ณ GYEONGGI ENGLISH VILLAGE ณ ประเทศเกาหลีใต้
สมาคมผู้ปกครองและครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ร่วมกับโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตินวมินทราชูทิศ 5 ภูมิภาค จัดโครงการบรรพชาสามเณร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ระหว่างวันที่ 9-24 ตุลาคม 2559 ณ วัดบวรนิเวศวิหาร
โครงการบรรพชาสามเณรกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตินวมินทราชูทิศ 5 ภูมิภาค เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี
ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนโครงการ Mini English Program ร่วมจัดงานEP/MEP OPEN HOUSE 2016 โดยมี ม.ล.ปริยดา ดิศกุล ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน วันที่ 16-17 สิงหาคม 2559 ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ในพระราชูปถัมภ์ฯ

 ก่อนหน้า [1] 2 3 ต่อไป