.

รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ

 

 


 
 
 
 
 
 
  หน้าหลัก    ข้อมูลทั่วไป 
ข้อมูลทั่วไป
 

 

       ชื่อ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร มีความหมายว่าเป็นโรงเรียนที่สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 โดยมีที่มาของชื่อ ดังนี้
       นวมินทราชูทิศ        มาจาก     นวม+อินท+ราชา+อุทิศ
       นวม                         หมายถึง  ที่เก้า
       อินท                        หมายถึง   ผู้เป็นใหญ่ในสวรรค์
       ราชา                       หมายถึง   พระราชา
       อุทิศ                        หมายถึง   ทำเพื่อสละให้
       อักษรย่อของโรงเรียน  น.ม.ก.
       ปรัชญาของโรงเรียน    ความรู้ คู่คุณธรรม
       สีประจำโรงเรียน           นำ้เงิน - เหลือง
        สีน้ำเงิน                 หมายถึง  พระมหากษัตริย์
        สีเหลือง                 หมายถึง  วันพระราชสมภพของ
        พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งตรงกับวันจันทร์

        พระพุทธรูปประจำโรงเรียน    พระพุทธชินราช
      เครื่องหมายของโรงเรียน       พระมหาพิชัยมงกุฏ
      คำขวัญของโรงเรียน    รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ  

   ต้นไม้และดอกไม้ประจำโรงเรียน  ต้นและดอกราชพฤกษ์

 
 
นายสุรศักดิ์ การุญ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 54.224.166.141
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,269,804
 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร
115 ม.11 ซ.อมรวิวัฒน์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
Tel : โทรศัพท์ 029441225-6 ต่อ140(วิชาการ),133(ปกครอง),128(งบประมาณ),104(ทั่วไป),126(ทะเบียนวัดผล)  Fax : 029440997(สารบรรณ),025105509(การเงิน)