.

รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ

 

 


 
 
 
 
 
 
  หน้าหลัก    ข้อมูลทั่วไป 
ข้อมูลทั่วไป
 

 

       ชื่อ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร มีความหมายว่าเป็นโรงเรียนที่สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 โดยมีที่มาของชื่อ ดังนี้
       นวมินทราชูทิศ        มาจาก     นวม+อินท+ราชา+อุทิศ
       นวม                         หมายถึง  ที่เก้า
       อินท                        หมายถึง   ผู้เป็นใหญ่ในสวรรค์
       ราชา                       หมายถึง   พระราชา
       อุทิศ                        หมายถึง   ทำเพื่อสละให้
       อักษรย่อของโรงเรียน  น.ม.ก.
       ปรัชญาของโรงเรียน    ความรู้ คู่คุณธรรม
       สีประจำโรงเรียน           นำ้เงิน - เหลือง
        สีน้ำเงิน                 หมายถึง  พระมหากษัตริย์
        สีเหลือง                 หมายถึง  วันพระราชสมภพของ
        พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งตรงกับวันจันทร์

        พระพุทธรูปประจำโรงเรียน    พระพุทธชินราช
      เครื่องหมายของโรงเรียน       พระมหาพิชัยมงกุฏ
      คำขวัญของโรงเรียน    รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ  

   ต้นไม้และดอกไม้ประจำโรงเรียน  ต้นและดอกราชพฤกษ์

 
 
นายสุรศักดิ์ การุญ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 12 คน
หมายเลข IP 54.167.95.51
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,331,075
 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร
115 ม.11 ซ.อมรวิวัฒน์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
Tel : โทรศัพท์ 029441225-6 ต่อ140(วิชาการ),133(ปกครอง),128(งบประมาณ),104(ทั่วไป),126(ทะเบียนวัดผล)  Fax : 029440997(สารบรรณ),025105509(การเงิน)