.

รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ

 

 


 
 
 
 
 
 
  หน้าหลัก    ประวัติโรงเรียน 
ประวัติโรงเรียน
 

         

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่เลขที่ 115 หมู่ 11 ซอยนวิมนทร์ 163 ถนนนวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร เป็นโรงเรียนสหศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ 60 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2530 โดยนายประสงค์ อ้นสุวรรณ ซึ่งเป็นผู้สนใจในการศึกษา ได้ติดต่อและประสานงาน เรื่อง การบริจาคที่ดินจากคหบดี และคหปตานี ซึ่งเป็นเครือญาติจำนวน 6 ราย คือ นางเสริม น้อยศิริ, นายมุข ทับเจริญ, นายริด สุวรรณน้อย, นางสาวศรีอำพร อ้นสุวรรณ, นางสาวสายสุดา อ้นสุวรรณ และนายสุนันท์ อ้นสุวรรณ รวมเป็นจำนวนที่ดินทั้งหมด 17 ไร่ 24 ตารางวา

 


         
  ประกาศตั้งโรงเรียนเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2528 ใช้ชื่อว่าโรงเรียนนวมราชูทิศ มีนายกนก จันทร์ขจร ผู้อำนวรการโรงเรียนมักกะสันพิทยา รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ ต่อมา กระทรวงศึกษาธิการ เห็นสมควรเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเพื่อความสมบูรณ์และความไพเราะในเชิงอักษรศาสตร์ จึงมีประกาศให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็นโรงเรียนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2528
             เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2528 โรงเรียนได้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนทรงไทย 3 ชั้น หลักแรก โดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ เป็นประธานในพิธี อาคารเรียนหลังนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก ท่านเจ้าคุณพระราชปัญญาโกศล ประธานอุปถัมภ์มูลนิธินวมราชานุสรณ์และอุปถัมภ์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร เป็นจำนวนเงิน 12 ล้านบาท โรงเรียนจึงได้ตั้งชื่ออาคารหลังนี้ว่า อาคารพระราชปัญญาโกศล

 
 
นายสุรศักดิ์ การุญ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 54.167.95.51
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,331,139
 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร
115 ม.11 ซ.อมรวิวัฒน์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
Tel : โทรศัพท์ 029441225-6 ต่อ140(วิชาการ),133(ปกครอง),128(งบประมาณ),104(ทั่วไป),126(ทะเบียนวัดผล)  Fax : 029440997(สารบรรณ),025105509(การเงิน)