หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

ตารางสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ม.1 | ม.2 | ม.3 | ม.4 | ม.5
 | ม.6

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ขั้นตอนการใช้งานระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา v 1.0 
      click!!! ขั้นตอนการใช้งานระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา v 1_0.mp4 
ขั้นตอนการใช้ Internet NMK 
      ขั้นตอนการใช้ Internet NMK นักเรียนสามารถขอรหัสการเข้าใช้ Wifi ได้จากครูผู้สอนที่นักเรียนเรียนวิชาคอมพิวเตอ
แบบฟอร์มการชำระค่าเทอมผ่านธนาคาร 
     
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
 
ภาพกิจกรรม
 
ถวายเทียนพรรษา ณ วัดบุญศรีมุนีกรณ์
งานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาจัดอบรมการจัดสอบออนไลน์ด้วยโปรแกรม SOTS 5910 ให้กับตัวแทนครู 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามโครงการพัฒนาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยระบบออนไลน์ของ สพม.2
บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล
วันงดสูบบุหรี่โลก

กิจกรรมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
 


English and Culture Camp 14-22 Oct 2016
 


ชนะเลิศประกวดดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม1-ม.6 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
 


Navamindarajudis Krungthepmahanakhon School MEP-SEP
 


Navamindarajudis Krungthepmahanakhon School MEP-SEP
 


ข่าวการศึกษา
 


รับสอบตรง
 

อ่านข่าวรับตรงทั้งหมดที่นี่