.......ดูหมายเลขต่าง ๆ
   กลับหน้าหลัก
ลำดับ  ชื่อชุมนุม  ครูที่ปรึกษารับจำนวนน.ร.สมัคร  เงื่อนไข
0   ---------ไม่เลือก----   ----- 37  
1   เปิดโลกนักคิด   ครูนรินทร์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา 3735  ม.1/11
2   บริษัทสร้างการดี (wood and metal work)   ครูวิชชุ รังสิยานนท์ 2525  
3   ธนาคารโรงเรียน   ครูสุดาวรรณ ทาโยธี 2020  
4   ร.ด.   ครูวีรเดช เกิดบ้านตะเคียน 300273  
5   หมากรุกไทย   ครูวิริยะ จินดาวงศ์ 266  code มีตัวหมาก2คนต่อชุด
6   เรียนรู้ผ่านจอ คิดตามพ่อ พอเพียง   ครูนิสารัตน์ เสน่หา 2525  
7   การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์    ครูบุษยมาศ บุญเจริญ 7566  
8   ท่องโลกกว้างด้วยงานศิลป์   ครูสาวิตรี หลำเบ็ญสะ 5046  code
9   ถ่ายภาพ   ครูนนท์ปวิธ เพชระ 3010  code
10   เกษตรพอเพียง (เพาะถั่วงอก)   ครูสัญญพงศ์ บุญญาภูมิพิทักษ์ 152  code
11   นักประชาสัมพันธ์   ครูปทุม เอี่ยมสำอางค์ 507  code
12   คนรักลูกปัด   ครูกาญจนาภา ชาวไชย 4046  
13   ห้องสมุด   ครูมะลิวัลย์ จันทกนกากร 5048  
14   ฉันรักฝรั่งเศส Je t aime francais   ครูสมจิตต์ ทองสุข 3029  
15   ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น   ครูศิโรรัตน์ ศิริรักษ์ 2523  
16   Edutainment   ครูปัทมา อภิเจริญพันธุ์ 4545  
17   พัฒนางานทะเบียนวัดผล   ครูผ่องพรรณ ใจใหญ่ 3012  
18   เย็บผ้าเบื้องต้น   ครูจันทิรา แก้วกุลปรีชา 5025  
19   ท่องแดนมังกร   ครูกิจเกษม อุปการะกิจ 5050  
20   ภาษาเกาหลีแสนสนุก   ครูตรีนรภัทร ตรีประเคน 5050  
21   English for goals   ครูเจษฎา พละศักดิ์ 3029  
22   Read aloud อ่านออกเสียงสำเนียงเป๊ะเว่อร์   ครูเรือนขวัญ คำภูแสน 7522  
23   Spelling Bee    ครูทัสสิกา ไตรพรม 505  
24   สังคม ดนตรี กวี ศิลป์   ครูสงกรานต์ เศษขุนทด 5049  
25   ท่องโลกภาษา   ครูศรีสุดา พริ้มพราย 5049  
26   อักษรหรรษา   ครูจรรยารัตน์ วงศ์ใหญ่ 5036  
27   ต้นกล้าพอเพียง   ครูธีรรัตน์ นาคละมัย 5016  
28   ดูหนังฟังเพลง ครื้นเครง ภาษาไทย    ครูกัญญ์ชลิดา ป้องขัน 7574  
29   ภาษาไทยไม่ดาร์กไซด์   ครูอภิสิทธิ์ แต่งแดน 506  
30   ดนตรีไทย   ครูวิษณุ ธิรามนต์ 2518  
31   ทานบารมี   ครูธนาชัย บางยี่ขัน 2524  
32   พับกระดาษ   ครูกุลศักดิ์ สุขยิ้ม 2525  code
34   ดนตรีสากล   ครูวิรัตน์ สินชู 2525  
35   นาฏศิลป์   ครูจริยาภรณ์ ศิริพร 5050  
36   นาฏศิลป์พื้นเมือง   ครุอุไร แก่นสัย 3020  
38   U- Goals   ครูพัชรินทร์ แสงลุน 30091  
39   สภานักเรียน   ครูสมบัติ ไชยศร 12075  code
40   คณิตศิลป์   ครูยุพิน บำรุงราษฎร์ 303  
41   หมากล้อม   ครูอ้อมเดือน ผ่องศีนวล 5032  
42   คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน   ครูชนิศา ธรรมอินทร์ 2525  
43   คณิตพิชิต O-NET   ครูอรรจนีย์ ชูช่วยสุวรรณ 3517  
44   GSP เพื่อการแข่งขันทางคณิตศาสตร์   ครูวรวลัญช์ ห่วงดี 259  
45   โครงงานคณิตศาสตร์   ครูวิทูรย์ สันนา 309  
46   อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม   ครูนิตย์รดี จันทนาม 3017  
47   วิทย์คิดพอเพียง   ครูสายสุนีย์ งามพรหม 5013  
48   สนุกกับวิทย์   ครูวศาภรณ์ สันสน 5042  
49   นักดาราศาสตร์น้อย   ครูศรินยา ภุมรินทร์ 5017  
50   เครื่องบินพลังยาง   ครูสัญญารักษ์ ปรางทอง 5049  
51   ฟุตบอล   ครูไพรัตน์ ประดิษฐโต 120120  
52   บาสเกตบอล   ครูอักษราภัค วงศ์อนันต์ 150109  
53   วอลเล่ย์บอล   ครูจุไรรัตน์ ณพัชญ์จิรากุล 2525  
54   นักประดิษฐ์สร้างสรรค์   ครูพัชญ์กัญญา เหรียญขำ 5047  
55   เรียนรู้สู่ภูมิศาสตร์   ครูอภิญญา สีกัน 7529  
56   อ่านรอบรู้   ครูรุ้งลาวัลย์ กรุสวนสมบัติ 5049  
57   พุทธศาสตร์สากล   ครูถวิล จุลทรรศน์ 756  
58   E-Sports road to glory N.M.K.    ครูสิทธิกร พ่วงเอี่ยม 5050  code
59   พยาบาล   ครูภัทรภร บุญอินทร์ 257  น.ร.หญิง
60   พิทักษ์ความสะอาด   ครูประไพศรี บุญไสย 5050  
61   หัตถกรรม    ครูกรรณิการ์ เสียงใหญ่ 2515  
62   พัฒนาบุคลิกภาพ   ครูเตือนใจ สุนุกูล 509  
63   รักษ์คณิต   ครูจารุชา ไชยศร 4533