ส่งหมายเลขชุมนุมที่นักเรียนต้องการสมัคร
นักเรียนมีสิทธิ์สมัครและเริ่มนับจำนวนผู้เข้าชุมนุม
ตั้งแต่วันที่ 18 พ.ค. เวลา 15.00 น.
ถึง 21 พ.ค.2561 เวลา15.00 น.
นอกช่วงเวลานี้รายชื่อจะถูกยกเลิก
***นักเรียนที่เลือกก่อนช่วงเวลานี้ให้สมัครใหม่อีกครั้ง***
*** เลือกได้หลายครั้ง
แต่จะรับเฉพาะหมายเลขครั้งสุดท้าย ****** สำหรับครูเท่านั้น ******* สำหรับครูเท่านั้น ****
หมายเลขชุมนุม  
เลขประจำตัว นร 
รหัส 2 ตัวหลัก
เฉพาะครูผู้รับเพิ่ม == code    ดูรายชื่อชุมนุม

ดูรายห้อง


ดูสมาชิกในชุมนุม


ดูรายชื่อชุมนุม
เพิ่มชื่อชุมนุม
แก้ไขชื่อชุมนุม
แก้ไขรายชื่อเพิ่มเติม

ปรับปรุงจาก Webthaidd.com
โดยครูวิริยะ จินดาวงศ์