ระบบเลือกชุมนุม

บันทึกเพิ่มชื่อชุมนุม น.ม.ก.ปีการศึกษา 2561     ------ >>> กลับหน้าหลัก
ดูรายการบันทึก   แก้ไขรายการบันทึก

  กรุณากรอกรายละเอียดครับ  

สุดท้าย =>> 63      รักษ์คณิต    ครูจารุชา ไชยศร   
รหัสชุมนุม
ชื่อชุมนุม
ห้องเรียน
ครูที่ปรึกษา 1
ครูที่ปรึกษา 2
จำนวนที่รับ
เงื่อนไข
รหัสกรอกแก้ xxaa3x9XXXX
 
ปรับปรุงและแก้ไขโดย
นายวิริยะ     จินดาวงศ์
กลุ่มบริหารงานบุคคล น.ม.ก.