ส่งหมายเลขชุมนุมที่นักเรียนต้องการสมัคร
นักเรียนมีสิทธิ์สมัครและเริ่มนับจำนวนผู้เข้าชุมนุม
ตั้งแต่วันที่ 18 พ.ค. เวลา 15.00 น.
ถึง 21 พ.ค.2561 เวลา15.00 น.
นอกช่วงเวลานี้รายชื่อจะถูกยกเลิก
***นักเรียนที่เลือกก่อนช่วงเวลานี้ให้สมัครใหม่อีกครั้ง***
*** เลือกได้หลายครั้ง
แต่จะรับเฉพาะหมายเลขครั้งสุดท้าย ***
     
หมายเลขที่ต้องการเลือก  
เลขประจำตัว นร. ==>> 

*** เลขบัตรประชาชน 6 ตัวท้าย ***  

 

***
***รับโค็ดจากครูชุมนุมที่สมัคร ***
ใช้ในบางชุมนุมที่มีเงื่อนไขของโค็ด  
code
 
ไม่ใช่ช่วงเวลาการลงสมัครนะครับ...
    ดูรายชื่อชุมนุม

ดูรายห้อง


ดูสมาชิกในชุมนุม


ดูรายชื่อชุมนุม
เพิ่มชื่อชุมนุม
แก้ไขชื่อชุมนุม
แก้ไขรายชื่อเพิ่มเติม

ปรับปรุงจาก Webthaidd.com
โดยครูวิริยะ จินดาวงศ์